Om

Om Sjöbo BMK

Om Sjöbo BMK

Sjöbo badmintonklubb - Sjöbo BMK.
Badminton Förening som har sina verksamheter i Färsinga hallen i Sjöbo.

Värdegrund Sjöbo Badmintonklubb

Vi i Sjöbo Badmintonklubb vill skapa en ”vi anda” med gemensam inriktning och med gemensamma mål. Vår klubb är en viktig miljö för barn och ungdomar för att förbereda sig för livet. Efter hemmet och skolan den allra viktigaste. Värderingar och attityder ledare och föräldrar sprider ska vara till hjälp för barnens och ungdomarnas utveckling. Vi vill att de ska känna glädje och trygghet när de spelar badminton. För att kunna sträva efter detta vill vi att medlemmar i klubben samt föräldrar läser igenom detta och beaktar följande
Övergripande mål
Alla ska känna sig välkomna
Gott kamratskap
Glatt humör
Bemöta andra som man själv vill bli bemött

Som badmintonspelare förväntas du
Ta ditt ansvar för klubben
Ha hög moral mot andra spelare och klubbar
Hålla tider
Vara lojal, lyhörd och ödmjuk mot dina klubbkamrater

Som förälder förväntas du
Vara positiv och stödja/glädja dina barn
Engagera dig i klubben (ställa upp på föräldraträffar och vara behjälplig vid tex körning.
Uppträda på ett disciplinerat sätt som åskådare och inte kommentera under träning och tävling
Se till att ert/era barn kommer i god tid till träning och tävling

Som tränare/ledare förväntas du
Ha ett bra samarbete med styrelsen och tränare/ledare emellan
Komma väl förberedd till träningen
Vara ett föredöme för alla genom att
Ha en positiv attityd
Vara lyhörd
Hålla tider
Uppträda disciplinerat
Leda din grupp på ett rättvist och konsekvent sätt

Styrelsen
Leder och fördelar arbetet inom klubben
Har ett gott samarbete nedåt i klubben
Är ytterst ansvarig för att arbetet inom klubben genomförs på bästa tänkbara sätt