Välkomna till årsmöte den 11/6

Sjöbo badmintonklubb kallar härmed alla medlemmar till årsmöte 2018 den 11/6 kl. 18:00 på Ängsgården.
Anmälan att deltaga på årsmötet görs senast på sms till Ingemar den 1/6.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/6 per mail eller sms till ingemar_lundgren@yahoo.se eller 0738-311229.
Mat och dryck serveras efter mötet.
Välkomna
Styrelsen

Dela