Styrelse för Sjöbo Badmintonklubb

Säsongen 2019/2020 består Sjöbo Badmintonklubbs styrelse av följande personer:

Odförande: Ingemar Lundgren
Vice ordförande: Magnus Lindgren
Kassör: Anneli Häggman
Sekreterare: Staffan Larsson
Suppleanter: Torbjörn Olofsson och Jörgen Melsen
Valberedning: Fredrik Jönsson och Selma Lindgren

På bild från vänster till höger: Fredrik, Tobbe, Staffan, Anneli, Ingemar, Selma, Annette och Magnus

 

Dela