Kallelse till årsmöte den 17/6

Sjöbo badmintonklubb kallar härmed alla medlemmar till årsmöte på Flora den 17/6 kl 19.00. Anmälan att deltaga på årsmötet är senast den 12/6 till Ingemar på 0738-311229 eller mail ingemar_lundgren@yahoo.se

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 12/6  per mail eller sms till Ingemar. Mat och dryck serveras efter årsmötet. Kom och gör din röst hörd

Välkomna

Styrelsen

Dela